Utfører InFact Norge AS
Populasjon Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer 2084 i to separate undersøkelser
Vekting Kjønn, alder, bosted, partivalg 2017
Feilmargin Maksimalt +/- 1,7 %-poeng, gjelder totalutvalget
Metode InFact automatiske telefonintervjuer
Periode 29. november og 5. desember 2017
NÅVÆRENDE
TREND
ARKIVOVERSIKT