Utfører InFact Norge AS
Populasjon Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer 2103 i to separate undersøkelser
Vekting Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015
Feilmargin Maksimalt +/- 1,7 %-poeng, gjelder totalutvalget
Metode InFact automatiske telefonintervjuer
Periode 4 september 2017
NÅVÆRENDE
TREND
ARKIVOVERSIKT