Utfører InFact Norge AS
Populasjon Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer 2049 i to separate målinger
Vekting Kjønn, alder, bosted og stortingsvalg 2017
Feilmargin Maksimalt +/- 1,7 %-poeng, gjelder totalutvalget
Metode InFact automatiske telefonintervjuer
Periode 12 og 13 oktober 2017
NÅVÆRENDE
TREND
ARKIVOVERSIKT