Utfører InFact Norge AS
Populasjon Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer 1002
Vekting Kjønn, alder, bosted, partivalg 2017
Feilmargin Maksimalt +/- 3,0 %-poeng, gjelder totalutvalget
Metode InFact automatiske telefonintervjuer
Periode 11. januar 2018
NÅVÆRENDE
TREND
ARKIVOVERSIKT